Услуги

 

▪   Пълен набор от счетовдни услуги, в т.ч. пълно и редовно завеждане на двустранно или едностранно записване

▪   Анализ и изготвяне на годишни финансови отчети (ГФО)

▪   Изготвяне и внедряване на фирмени наредби съгласно законодателството, наредби за инвентаризация на активите и пасивите, наредба (правилник) за вътрешния ред и др.

▪   Икономически обосновки, в т.ч. за получаване на банкови заеми

▪   Консултации по прилагане на действащото данъчно законодателство, изготвяне на защити срещу данъчни актове

▪   Посредничество и съдействие за адвокатска данъчна защита с най-добрите екипи

▪   Консултации и съдействие за изработка на общински икономически програми

▪   Концепции и препоръки за оцеляване на предприяния в предфалитно състояние

▪   Изготвяне на търговски оферти и предложения до различни институции

▪   Интернет маркетинг - уеб сайтове, реклама, уеб хостинг, ел. поща и др.Пазим тайни и решаваме големи проблеми !

paper

Контакти
Гр. Добрич
кино Родина, ет.2
GSM : 0888 61 70 28
Email :